A A A K K K
людям із порушенням зору
єдиний номер контакт-центру 047-26-99-111 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРАБІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ДРАБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
КНП "Драбівська багатопрофільна лікарня" Драбівської селищної ради

Відділення невідкладної швидкої (екстреної) медичної допомоги

Відділення засновано 16.02.2018 р., з метою підвищення якості та доступності медичної допомоги.

Склад відділення:

 • приймальне відділення;
  ПІТ;
 •  палати для лікування осіб, що перебувають під вартою;
 •  ургентна лабораторія,
 • рентгенкабінет;
 •  кабінет УЗД;
 • мала операційна;
 • оглядовий кабінет;
 • маніпуляційний кабінет;
 •  санітарна кімната.


Штат відділення:


Близнюк Катерина Григорівна – завідувач відділення.


Зьомша Лариса Миколаївна старша медична сестра. Категорія: вища. Закінчила Ватутінське медичне училище, 1988 р.

 

 

 

 

 

 


Червак Людмила Миколаївна – медична сестра палати інтенсивної терапії. Вища категорія. Закінчила Київське медичне училище, 1983 р.
Ткаченко Тамара Миколаївна – медична сестра палати інтенсивної терапії. Вища категорія.
Білик Лідія Вікторівна – медична сестра палати інтенсивної терапії. Вища категорія. Закінчила Черкаське медичне училище, 1980 р.
Головань Анастасія Олександрівна – медична сестра приймального відділення. Закінчила Черкаське медичне училище, 2011 р. Перша категорія
Зьомша Світлана Олександрівна – медична сестра приймального відділення. Закінчила Чорнобильське медичне училище, м. Яготин, 2002 р. Вища категорія.
Широка Алла Василівна – медична сестра приймального відділення. Закінчила Черкаське медичне училище, 1987 р. Вища категорія.

Рогова Людмила Борисівнамедична сестра приймального відділення. Закінчила Ватутінське медичне училище в 1986 р.

Номер телефону приймального відділення – 30-7-75
ПІТ – 30-5-42.
Відділення забезпечене медичним обладнанням та матеріалами, м’яким інвентарем та технічними засобами згідно з табелем оснащення. Проводиться цілодобовий прийом пацієнтів та надається невідкладна (екстрена) допомога згідно з протоколами лікування.

Додаток № 1
до наказу Драбівської ЦРЛ від
10.04.2018 року № 44

ПОЛОЖЕННЯ

про відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги

КНП ДРР «Драбівської ЦРЛ»
І. Загальні положення

1.1. Відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги лікарні (далі - Відділення) є структурним підрозділом Драбівської ЦРЛ (далі - лікарня), яке у цілодобовому режимі надає екстрену (невідкладну) медичну допомогу.
1.2. Відділення утворюється згідно з наказами Міністерства охорони здоров
я Автономної республіки Крим, управлінь охорони здоровя обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій та Головного управління охорони здоровя та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації (далі - Територіальні органи охорони здоров
я) за наказом головного лікаря лікарні в структурі лікувально-профілактичної установи, шляхом реорганізації існуючого приймального відділення.
1.3. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96- ВР), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України та Територіальних органів охорони здоров
я у сфері надання невідкладної (екстренної) медичної допомоги.
1.4. Забезпечення відділення медичним обладнанням та матеріалами, м
яким інвентарем та технічними засобами здійснюється згідно з табелем оснащення в межах кошторису лікувально-профілактичного закладу.
2. Завдання відділення.
2.1. Цілодобовий прийом пацієнтів та надання їм екстреної (невідкладної) медичної допомоги згідно з протоколами надання медичної допомоги, затвердженими Міністерством охорони здоров
я
України (далі - протоколи).
2.2. До відділення приймаються особи, яких доставлено бригадами швидкої медичної доігомогіі (далі - бригада), направлено на госпіталізацію лікарями лікувально-профілактичних закладів або які звернулися самостійно.
2.3. Сортування пацієнтів при масовому надходженні до лікарні та ранньому госпітальному етапі.
2.4. Обстеження та санітарна обробка пацієнтів і направлення їх до профільного відділення лікарні згідно зі встановленим діагнозом для подальшого стаціонарного лікування.

2.5. Подання інформації до відповідних органів, служб і установ у випадках, передбачених чинним законодавством України.
3. Структура відділення
3.1. Відділення повинно мати три окремі входи:
а) вхід для приймання хворих, доставлених санітарним транспортом швидкої медичної допомоги;
б) вхід для пацієнтів, які звертаються самостійно або госпіталізуються у плановому порядку;
в) вхід для хворих з інфекційними захворюваннями та контамінованих осіб (до ізольованого боксованого приміщення, яке облаштовується у разі відсутності у лікарні інфекційного відділення).
3.2. Відповідно до завдань та потужності лікарні відділення складається з таких медичних приміщень:
а) приміщення для очікування пацієнтів та їх супроводжуючих;
б) приміщення для реєстрації та диспетчерська;
в) приміщення сортування хворих;
г) приміщення для проведення інтенсивної терапії, куди входять:
реанімаційна палата;
спеціалізовані палати для надання допомоги при поєднаних ушкодженнях для проведення малих операційних втручань, маніпуляцій та обстежень за життєвими показаннями; лікарсько-медсестринський пост на межі між приміщенням для проведення інтенсивної терапії та палатами з можливістю постійного візуального
спостереження за цими зонами (обладнаний засобами зв
язку та моніторингу стану хворих).
3.3. Палати для пацієнтів формуються у вигляді загальної зали, що розділяється перегородками на ліжко-місця (каталки). До кожного ліжко-місця підводиться стандартна панель (кисень; медичні гази; стиснене повітря;
електрика; підключення до локальної комп
ютерної мережі; додаткове освітлення; кнопка виклику медичного персоналу тощо) для проведення у разі необхідності реанімаційних заходів та моніторингу вітальних функцій пацієнта з терміном його перебування до 24 годин.
3.4. Відсоток ліжко-місць для перебування пацієнтів у відділенні (від 3 до 7% загального ліжкового фонду лікарні) визначається рішенням головного лікаря лікарні.
3.5. У разі можливості облаштовуються ізольовані палати для осіб з неадекватною поведінкою та хворих, що перебувать під вартою поліції.
3.6. У складі відділення передбачаються:

оглядовий кабінет;
маніпуляційна;
лабораторія експрес-діагностики;
кабінет рентгенодіагностики зі стаціонарним та пересувним обладнанням;
кабінет УЗ-діагностики та ендоскопії; кабінет старшої медичної сестри
Відділення;

кімната лікарів (ординаторська);
кімната медичних сестер;
кімната для зберігання м
якого інвентарю;
кімната для зберігання твердого інвентарю (додаткові ліжка-каталки та інше);
камера схову речей пацієнтів;
кімната санітарної обробки пацієнтів;
мала операційна;
гіпсосвочна;
кабінет реєстрації пацієнтів та диспетчерська;

туалетні кімнати для медперсоналу та хворих;
палати інтенсивної терапії.
3.7. Відділення повинно мати централізоване забезпечення киснем 5, бути обладнане генератором автономного електроживлення, компресорною.
4. Персонал відділення
4.1. Персонал відділення визначається відповідно до штатних нормативів приймальних відділень лікарень.
4.2. У разі необхідності для надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги пацієнтам, що поступили або звернулись до відділення, залучаються лікарі, що чергують у відділеннях лікарні в цілодобовому режимі.
4.3. Персонал відділення, пацієнти та відвідувачі виконують правила внутрішнього розпорядку, затверджені головним лікарем закладу охорони здоров
я.
5. Функції Відділення
5.1. Відповідно до покладених завдань відділення виконує такі функції:
5.1.1. Прийом пацієнтів, доставлених бригадами, або тих, які звернулися безпосередньо до відділення за направленням лікарів або самостійно, полягає в:
а) наданні пацієнтам екстреної (невідкладної) медичної допомоги в обсязі, передбаченому існуючими протоколами;
б) підтриманні функцій життєво важливих органів і систем пацієнта до госпіталізації у профільне відділення лікарні;
в) проведенні необхідних діагностичних маніпуляцій згідно з існуючими протоколами;
г) ізоляції інфекційних хворих у боксоване приміщення інфекційного відділення та надання їм необхідної медичної допомоги згідно з існуючими протоколами;
г) проведенні санітарної обробки пацієнта;
д) деконтамінації пацієнтів у боксованому приміщенні;
е) реєстрації пацієнтів та оформлення медичної документації;
є) вирішенні питання про подальшу госпіталізацію хворих до профільних відділень Лікарні, направлених на госпіталізацію лікарями поліклінік та інших лікувально-профілактичних закладів;
ж) направленні пацієнтів, яких доставлено до відділення бригадами або які звернулись особисто і не потребують подальшої госпіталізації, на амбулаторне лікування або переведення у 303 третинного рівня.
5.1.2. Проведення сортування при масовому надходженні пацієнтів до лікарні у разі виникнення надзвичайної ситуації згідно з протоколами на ранньому госпітальному етапі.
54.З. Ведення обліку вільних ліжок у госпітальних відділеннях Лікарні та визначення кількості ліжок для екстреної госпіталізації хворих і потерпілих на кожен день тижня.
5.1.4. Забезпечення взаємозв
язку та послідовності у роботі з бригадами, диспетчерськими службами станцій швидкої медичної допомоги, іншими лікувально-профілактичними та спеціалізованими закладами охорони здоровя, аварійно-рятувальними службами.
5.1.5. Впровадження в роботу прогресивних методів діагностики та лікування, організації та взаємодії у сфері надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги населенню.
5.1.6. Ведення затвердженої в установленому порядку облікової та звітної документації, складання звітів та подання їх до інформаційно-аналітичного відділу лікарні та обласного центру медичної статистики.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень