A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство "Драбівська багатопрофільна лікарня" Драбівської селищної ради
Єдиний номер контакт-центру +380979709977

Правила внутрішнього розпорядку

                                                                                                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                                                                                           до наказу КНП "Драбівська 

                                                                                                                                                                                          багатопрофільна лікарня" ДСР

                                                                                                                                                                                          від 11.12.2023 № 83

 

Правила внутрішнього розпорядку Комунального некомерційного підприємства «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної ради

           Правила внутрішнього розпорядку Комунального некомерційного підприємства «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбівської селищної ради (далі - Правила) є локальним нормативно-правовим актом, який регламентує порядок звернення пацієнта в КНП «Драбівська багатопрофільна лікарня» ДСР (далі- ЛІКАРНЯ), правила поведінки в ЛІКАРНІ, порядок доступу до медичної інформації, та інші питання, пов'язані з регулюванням відносин між пацієнтом та особами, які його супроводжують, іншими відвідувачами і ЛІКАРНЕЮ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ЛІКАРНЯ є закладом охорони здоров'я, що надає спеціалізовану медичну допомогу;

1.2. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма пацієнтами, а також іншими особами, що звернулися в ЛІКАРНЮ, розроблені з метою реалізації, передбачених законом прав пацієнта, створення найбільш сприятливих умов надання пацієнту своєчасної медичної допомоги належного обсягу і якості.

Під пацієнтом у цих правилах розуміють як безпосередньо особу, якій надається медична допомога, так і законного представника такої особи;

1.3. Ці Правила знаходяться у відкритому доступі в приміщенні ЛІКАРНІ, в Куточку пацієнта, та на сайті ЛІКАРНІ;

1.4. Кожен пацієнт, а також інші особи, які звернулися в ЛІКАРНЮ, зобов'язані ознайомитись з цими Правилами і дотримуватись їх;

1.5. Факт ознайомлення пацієнта та інших осіб з цими Правилами засвідчується їх підписом під час першого відвідування ЛІКАРНІ;

2. РЕЖИМ РОБОТИ

2.1. ЛІКАРНЯ надає медичні послуги в дні і години, встановлені Адміністрацією;

2.2. Адміністрація ЛІКАРНІ має право встановлювати спеціальний режим роботи у вихідні та святкові дні;

2.3. У вихідні та святкові дні, у робочий час, визначений Адміністрацією, медичну допомогу в ЛІКАРНІ надає черговий лікар або Відділення невідкладної допомоги;

2.4. Графік роботи певних фахівців і особливості запису пацієнтів до них визначаються та змінюються Адміністрацією ЛІКАРНІ;

2.5. Пацієнт має право телефонувати своєму лікуючому лікарю виключно у його робочі часи, які визначені графіком праці. Враховуючи конституційні непорушні гарантії на відпочинок, у неробочий час лікуючий лікар не здійснює спілкування з пацієнтами ані особисто, ані за телефоном чи іншими комунікаційними засобами зв’язку;

3. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ПАЦІЄНТА ДО ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ЛІКАРНІ

 1. 3.1. Медична допомога в Поліклінічному відділенні ЛІКАРНІ надається за попереднім записом на прийом до відповідного лікаря (не менш ніж за один день до дня відвідування);
 2. 3.2. Прийом пацієнта без попереднього запису можливий лише за наявності вільних місць в графіку роботи відповідного лікаря. Відмова лікаря прийняти пацієнта у зв’язку з відсутністю вільних місць у графіку прийому не вважається порушенням прав пацієнта та отримання медичної допомоги;
 3.  
 4. 3.3. Для отримання медичної допомоги пацієнт зобов'язаний записатися на прийом до відповідного фахівця шляхом звернення в реєстратуру Лікарні чи через контакт-центр по єдиному номеру, після чого вчасно прийти на прийом;
 5. 3.4. Пацієнт, під час запису може обрати день і час прийому із наявних вільних місць в графіку прийому певного лікаря;
 6. 3.5. Під час запису на прийом, пацієнт повинен чітко вказати послугу або послуги, на яку/які він записується, в протилежному випадку, Лікарня має право відмовити йому в наданні послуги або направити до певного фахівця для проведення первинного огляду, уточнення діагнозу та визначення плану лікування;      
  У випадку наявності у пацієнта направлення до Лікарні, пацієнт має дотримуватись вимог розділу 6 цих Правил.
 7. 3.6. Якщо пацієнт вже має лікуючого лікаря або обрав самостійно лікуючого лікаря з наявних фахівців, він має повідомити прізвище такого фахівця під час здійснення запису на прийом. У протилежному випадку лікуючий лікар буде визначений  ЛІКАРНЕЮ самостійно;
 8. 3.7. На кожного пацієнта заводиться медична картка в електронному вигляді, яка зберігається у  Медичній інформаційній системі (надалі - МІС) Лікарні;
 9. 3.8. Під час запису пацієнта медичні реєстратори ЛІКАРНІ виконують перевірку наявності (пошук) електронної медичної картки пацієнта у базі даних МІС Лікарні.         В разі відсутності медичної картки пацієнта у базі даних МІС Лікарні, проводиться пошук електронної медичної картки пацієнта у центральній базі даних E-health та її імпорт до МІС Лікарні.     
  В разі відсутності реєстрації пацієнта в центральній базі даних E-health, пацієнту необхідно провести первинну реєстрацію в E-health, за наявності документів, що посвідчують особу, та копії документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
  У разі якщо на прийом записується дитина (особа до 18 років), то батькам необхідно пред'явити свій паспорт, а по відношенню до дитини або паспорт, або свідоцтво про народження.
 10. 3.9. При зверненні до ЛІКАРНІ Пацієнт складає та підписує:
 11.  
 12. 3.9.1 анкету здоров’я, де зазначаються дані стосовно стану здоров’я, непереносимості тих чи інших лікарських засобів ( додаток 2);
 13. 3.9.2. анкету персональних даних – у випадку непред’явлення на вимогу адміністратора паспорта або іншого документа, який посвідчує особистість Пацієнта, для заповнення медичної карти ( додаток 3);
 14. 3.9.3. Інформовану добровільну згоду Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (форма № 003-6/о);
 15. 3.10. Пацієнт зобов’язаний узгодити власноручним підписом (за пацієнтів віком до 14 років таке узгодження роблять їхні батьки або законні представники) план лікування, після чого надати Інформовані добровільні згоди на проведення лікування відповідно до плану лікування за формою, встановленою ЛІКАРНЕЮ;
 16. 3.11. У разі відмови пацієнта від надання документів вказаних у п.п.3.8, 3.9 Правил, або у разі відмови узгодити план лікування чи надати інформовану добровільну згоду на певний вид медичного втручання, ЛІКАРНЯ має право відмовити в наданні медичної допомоги;
 17. 3.12. Пацієнт повинен прийти на прийом до Поліклінічного відділення Лікарні в призначений час і день та звернутися до реєстратури, повідомивши про своє прибуття;
 18. 3.13. Якщо пацієнт не в змозі прийти в призначений час, в разі необхідності скасування самого візиту або зміни призначеного часу візиту, пацієнт зобов’язаний завчасно (не менш ніж за 2 години) попередити про це працівника реєстратури або працівника контакт-центру по єдиному номеру Лікарні;
 19. 3.14. У разі запізнення Пацієнта більш ніж на 10 (десять) хвилин лікар Поліклінічного відділення ЛІКАРНІ має право відмовити такому пацієнту в прийомі, якщо надання запланованої медичної послуги може призвести до зміни часу прийому наступних пацієнтів, або змінити час початку прийому пацієнта, який запізнився;
 20. 3.15. В разі непередбачуваної відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин, що перешкоджають наданню медичної допомоги, ЛІКАРНЯ попереджає про це пацієнта при першій можливості за контактним телефоном, який був вказаний пацієнтом. При цьому, за бажанням пацієнта, узгоджується інша дата та час відвідування лікаря або пацієнт спрямовується до іншого лікаря, якщо останній має можливість надати необхідну допомогу;
 21. 3.16. Правила позачергового обслуговування:
 22. 3.16.1. Законом передбачено, що у ЛІКАРНІ право на позачергове обслуговування мають діти з багатодітних сімей, особи з інвалідністю першої та другої груп, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветеранам Національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України інші особи, прямо визначені законом;
 23. 3.16.2. З метою уникнення черг, усі громадяни у тому числі і ті, які мають встановлені законом права на позачергове обслуговування зобов’язані заздалегідь записуватись до лікаря;
 24. 3.16.3. Використання попереднього запису цілком усуває потребу для пільгових категорій громадян на витрачання свого часу в черзі, чекаючи прийому лікаря, що повністю відповідає меті, задля якої такі пільги були встановлені законом, а також не вимушує інших громадян витрачати свій час поза межами запланованого, що упереджає конфлікти та сприяє доброзичливості між пацієнтами;
 25. 3.16.4. Якщо певний лікар включений до складу Військової лікарняної комісії (ВЛК), то особи, які проходять обстеження ВЛК обслуговуються позачергово;
 26. 3.16.5.Положення цього розділу стосуються і законних представників пацієнтів, якщо вони здійснюють запис пацієнта на прийом, та/або супроводжують його під час відвідування Поліклінічного відділення Лікарні;
 27. 3.17. Час початку надання медичних послуг може відбуватися з невеликим очікуванням (це обумовлено тим, що у всіх пацієнтів різні проблеми та патології, а тому тривалість консультації пацієнта може перебільшувати запланований час і початок наступної консультації або обстеження може затриматись).

4. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ПАЦІЄНТА ДО СТАЦІОНАРУ ЛІКАРНІ

 1. 4.1. Пацієнт, який бажає отримати медичну допомогу у стаціонарі ЛІКАРНІ має звернутись до реєстратури (медичних реєстраторів) ЛІКАРНІ, та виконати дії, що передбачені п.п.3.8, 3.9 цих Правил;
 2. 4.2. У випадку наявності у пацієнта направлення до Лікарні, пацієнт має дотримуватись вимог розділу 6 цих Правил;
 3. 4.3. Після виконання вимог, що викладені у п.п.4.1, 4.2 цих Правил, пацієнту призначається лікар, який здійснює первинний огляд пацієнта та визначає реальну потребу в отриманні пацієнтом медичних послуг у стаціонарі;
 4. 4.4. У випадку встановлення показів для госпіталізації, з пацієнтом узгоджується дата та час такої госпіталізації;
 5. 4.5. У випадку відсутності показів для госпіталізації, пацієнту надаються відповідні рекомендації та він скеровується до відповідного фахівця або до відповідного закладу охорони здоров’я;
 6. 4.6. Пацієнтам, яких доставили бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, медична допомога надається в залежності від стану, в якому перебуває такий пацієнт;
 7. 4.7. Пацієнти які самостійно звернулись до приймального відділення без направлення, але у станах, які дають підстави підозрювати наявність потреби в наданні невідкладної медичної допомоги обслуговуються у наступному порядку: оглядаються лікарем приймального відділення та визначається потреба в госпіталізації. При необхідності пацієнту може бути надана медична допомога в безпосередньо у приймальному відділенні, без подальшої госпіталізації пацієнта, або з подальшою госпіталізацією. При цьому, відсутність документів, що посвідчує особу, не є підставою для відмови у наданні медичної допомоги, якщо пацієнт потребує невідкладного надання медичної допомоги;
 8. 4.8. Право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в Лікарні, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду, реалізується у відповідні години, що визначені адміністрацією Лікарні для відвідувань, з урахуванням обмежень що визначаються станом здоров’я пацієнта, а також обмежень щодо кількості осіб, які мають право одночасно перебувати у палаті пацієнта, та карантинних обмежень.
 9. 5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАПРАВЛЕННЯ ПАЦІЄНТА ДО ІНШИХ ЛІКАРІВ (ІНШИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я) ТА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 10. 5.1. Рішення про направлення пацієнта до інших лікарів (інших закладів охорони здоров’я) та для здійснення діагностичних досліджень приймає лікуючий лікар пацієнта на підставі оцінки стану здоров'я пацієнта, наявності медичних показань для отримання відповідних послуг, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та з урахуванням порядків надання медичної допомоги відповідного виду;
 11. 5.2. Направлення здійснюється для забезпечення отримання пацієнтом медичних послуг в амбулаторних або стаціонарних умовах, медичних послуг, що надаються виїзними бригадами, проведення лабораторних, інструментальних або функціональних досліджень;
 12. 5.3. Направлення на отримання медичних послуг в амбулаторних умовах або від виїзної бригади може здійснюватися у випадку необхідності проведення оцінки стану здоров'я пацієнта, обстеження, здійснення лікування в амбулаторних умовах, вирішення питання щодо подальшого ведення пацієнта, отримання професійної думки спеціаліста, у тому числі за допомогою засобів телемедицини;
 13. 5.4. Направлення на отримання медичних послуг в стаціонарних умовах (далі - госпіталізація) здійснюється за наявності таких підстав:
 14.  
 15. 5.4.1. гостре захворювання та/або стан, травма, опіки, відмороження, отруєння, загострення хронічного захворювання, що потребує оперативного лікування або цілодобового інтенсивного лікування чи спостереження;
 16. 5.4.2. ускладнений перебіг вагітності та пологи;
 17. 5.4.3. потреба в стаціонарній паліативній допомозі;
 18. 5.4.4. проведення протирецидивного курсу лікування чи медичної реабілітації, у разі неможливості надання відповідних послуг в амбулаторних умовах;
 19. 5.4.5. необхідність у застосуванні високоспеціалізованих, високотехнологічних методів діагностики та лікування, що не можуть проводитись в амбулаторних умовах;
 20. 5.4.6. переведення пацієнта, якого госпіталізовано, до іншого закладу охорони здоров’я.
 21. 5.5. Направлення на здійснення лабораторних, інструментальних або функціональних досліджень може здійснюватися з метою прийняття клінічних рішень в процесі надання медичних послуг пацієнту, з урахуванням його інтересів, за умови, що обрані дослідження:
 22. 5.5.1. відповідають клінічній ситуації пацієнта з урахуванням специфічності і чутливості обраних лабораторних тестів;
 23. 5.5.2. забезпечують точність показників досліджень або прогностичної інформації для прийняття клінічних рішень;
 24. 5.5.3.мають клінічну ефективність, забезпечують потенційний внесок в покращення орієнтованих на пацієнта клінічних результатів.
 25. 5.6. Лікуючий лікар, який здійснює направлення зобов'язаний:
 26. 5.6.1. роз'яснити та переконатися, що пацієнту зрозумілі мета направлення, підстави, ризики та очікувані результати від отримання пацієнтом послуг за направленням;
 27. 5.6.2. повідомити пацієнту про строк дії направлення, який встановлюється з урахуванням стану пацієнта та галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я і не має становити більше одного календарного року;
 28. 5.6.3. повідомити пацієнту про можливості отримання медичних послуг за направленням у суб'єктів господарювання, які надають такі послуги, в тому числі за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
 29. 5.6.4. надати можливість пацієнту ставити будь-які питання щодо направлення та надати відповіді на такі питання.
 30. 5.7. У випадку відмови пацієнта від отримання направлення, роз’яснити пацієнту наслідки такої відмови, і якщо після такого роз’яснення пацієнт відмовляється від отримання направлення, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання - засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків;
 31. 5.8. Якщо медичні послуги надаються пацієнту у межах договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного з Національною службою здоров'я України, лікуючий лікар повинен внести запис про направлення пацієнта до системи із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства. Такий запис вноситься навіть у випадку відмови пацієнта від отримання направлення;
 32. 5.9. Якщо отримання медичних послуг за направленням не передбачено програмою медичних гарантій, направлення може бути складено у паперовій формі. При цьому, у будь якому разі запис про видане пацієнту направлення у паперовій формі вноситься до Медичної інформаційної системи Лікарні;
 33. 5.10. Після внесення запису про направлення до системи  пацієнту повідомляється номер запису про направлення в системі засобами телекомунікацій. На вимогу пацієнта йому надається копія запису про направлення або номер запису про направлення в системі у паперовій або електронній формі;
 34. 5.11. Лікуючий лікар має право відкликати створене в системі направлення до моменту звернення пацієнта за отриманням медичного обслуговування, з зазначенням підстави відкликання, у випадках:
 35. 5.11.1. зміни стану здоров'я пацієнта;
 36. 5.11.2. смерті пацієнта;
 37. 5.11.3. внесення помилкової інформації до системи при здійсненні направлення.
 38. 5.12. Після відкликання направлення лікуючий лікар має повідомити пацієнта про таке відкликання із застосуванням засобів телекомунікацій;
 39. 5.13. Після відкликання направлення лікуючий лікар може створити новий запис про направлення з одночасним повідомленням пацієнта про таке відкликання попереднього направлення та створення нового запису про направлення із застосуванням засобів телекомунікацій.
 40. 6. ОРГАНІЗАЦІЯ  МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА НАПРАВЛЕННЯМ
 41. 6.1. При зверненні за отриманням медичних послуг пацієнт (його законний представник) зобов'язаний повідомити особі, яка здійснює реєстрацію звернень пацієнтів за отриманням послуг,  номер запису про направлення або надати запис про направлення в паперовій формі;
 42. 6.2. Особа, яка здійснює реєстрацію звернень пацієнтів за отриманням послуг, повинна:
 43. 6.2.1. перевірити статус запису про направлення в системі;
 44. 6.2.2. повідомити пацієнту про наявність або відсутність можливості отримати медичне обслуговування за направленням за програмою медичних гарантій;
 45. 6.2.3. узгодити з пацієнтом вибір лікаря, іншого медичного працівника, який буде надавати послуги за направленням (за можливості такого вибору);
 46. 6.2.4. узгодити з пацієнтом дату та час, коли пацієнт може отримати послуги за направленням, крім випадків, передбачених пунктом 6.5 Правил.
 47. 6.3. У випадку, коли неможливо визначити дату надання медичних послуг за направленням або якщо медична послуга може бути надана не раніше, ніж через один місяць з дати звернення пацієнта,  особа яка здійснює реєстрацію звернень пацієнтів за отриманням послуг повинна повідомити пацієнту орієнтовний строк очікування. Такі повідомлення можуть бути здійсненні шляхом запровадження електронної черги, доступ до якої пацієнт може здійснювати самостійно за допомогою засобів телекомунікацїї;
 48. 6.4. Медичне обслуговування за направленням здійснюється відповідно до медичних показань та стану здоров'я пацієнта на момент надання відповідної медичної послуги;
 49. 6.5. Під час першої взаємодії з пацієнтом за направленням ЛІКАРНЯ направлення відкриває новий епізод медичної допомоги, про що вноситься запис до системи;
 50. 6.6. На підставі одного направлення може бути відкрито лише один епізод медичної допомоги. Після початку прийому пацієнта за направленням в одному закладі охорони здоров’я звернення до іншого за цим самим направленням не допускається;
 51. 6.7. Під час відкриття епізоду медичної допомоги за направленням працівник ЛІКАРНІ направлення повинен запитати в пацієнта інформацію про одночасне одержання медичної допомоги у кількох медичних працівників або закладів охорони здоров’я та забезпечити взаємодію з такими медичними працівниками в інтересах пацієнта, зокрема через проведення консультацій, направлення запитів, організацію консиліумів;
 52. 6.8. ЛІКАРНЯ направлення має право запитувати інформацію, що потрібна для надання медичної допомоги у пацієнта, а також лікаря, який видав направлення, інших медичних працівників, які надавали або надають медичну допомогу пацієнту;
 53. 6.9. У разі необхідності призначення повторних візитів пацієнта для продовження надання медичних послуг за направленням в того ж лікаря, лікар, що надавав послуги за направленням, створює нове направлення;
 54. 6.10. При завершенні надання медичних послуг за направленням лікар закриває епізод медичної допомоги, про що вноситься інформація в систему;
 55. 6.11. Медичні послуги за направленням не надаються у випадках, якщо:
 56. 6.11.1. ЛІКАРНЯ не має права або можливості надавати відповідні послуги згідно із законодавством та ліцензією з медичної практики;
 57. 6.11.2. пацієнт уже отримав послуги за цим направленням;
 58. 6.11.3. направлення є відкликаним ініціатором направлення;
 59. 6.11.4. закінчився строк дії направлення;
 60. 6.11.5. під час попереднього огляду пацієнта лікар встановив, що пацієнт не потребує надання медичних послуг за направленням або має медичні протипоказання до таких послуг;
 61. 6.11.6. пацієнт не надає згоду на медичне втручання для отримання послуги за направленням, крім випадків, коли відповідно до закону така згода не вимагається;
 62. 6.11.7. пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.
 63. 6.11.8. У разі встановлення виконавцем направлення наявності підстав, передбачених підпунктами 6.11.5 – 6.11.7 Правил, ЛІКАРНЯ направлення повідомляє про неможливість надання послуг за направленням пацієнта та ініціатора направлення і вносить до системи відповідний запис із зазначенням причини ненадання пацієнту послуги за направленням. Така інформація вноситься як до МІС ЛІКАРНІ так і до ЕСОЗ.
 64. 7. МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
 65. 7.1. На кожного пацієнта у ЛІКАРНІ заводиться медична документація. У медичній документації фіксуються результат обстеження, призначення і рекомендації лікаря, найменування та обсяг виконаних медичних втручань та інша інформація про стан здоров'я Пацієнта і наданої йому медичної допомоги;
 66. 7.2. Медична документація пацієнта є власністю ЛІКАРНІ і зберігається в її архіві (електронному архіві) протягом строків, визначених законодавством;
 67. 7.3. У Поліклінічному відділенні на початку робочого дня, на підставі інформації про пацієнтів, які записались на прийом до певних лікарів, працівники реєстратури готують медичну документацію на кожного такого пацієнта, яка ведеться у паперовому вигляді, а медична сестра/медичний брат, яка/який співпрацює з відповідним лікарем, отримує таку документацію та передає її відповідному лікарю.     
  Наприкінці робочого дня, медична сестра/медичний брат, яка/який співпрацює з відповідним лікарем, повертає до реєстратури медичну документацію, яку вони отримали на початку прийому;
 68. 7.4. Увага!!! Категорично заборонено надавати медичну документацію на руки пацієнту або їх представникам;
 69. 7.5. Пацієнту та його представникам забороняється самовільно виносити медичну документацію з приміщення ЛІКАРНІ;
 70. 7.6. Інформація, що міститься в медичній документації становить лікарську таємницю і може надаватися без згоди пацієнта тільки з підстав, передбачених законодавством України;
 71. 7.7. Пацієнт та його представники мають право безпосередньо знайомитися зі своєю медичною документацією або з медичною документацією особи, щодо якої він є законним представником. Для цього, пацієнт або його представник складає письмову заяву. ЛІКАРНЯ перевіряє правові підстави для ознайомлення заявника з медичною документацією про яку вказано у заяві, та у випадку наявності законних підстав узгоджує дату та час ознайомлення. З метою запобігання втрати документів, ознайомлення з медичною документацією здійснюється у присутності уповноваженого працівника ЛІКАРНІ в спеціальному приміщенні;
 72. 7.8. За письмовою вимогою пацієнта йому надаються виписки, копії, роздруківки його медичних документів;
 73. 7.9. Якщо інше не встановлено законом, у разі звернення третіх осіб із заявою про надання копії медичної документації пацієнта, така особа зобов'язана надати нотаріально засвідчену згоду пацієнта на доступ такої особи до об'єктів, що становлять предмет лікарської таємниці, або документ підтверджуючий, що така особа є законним представником пацієнта.
 74.  8. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПАЦІЄНТА ТА ОСІБ, ЯКІ ЇХ СУПРОВОДЖУЮТЬ
 75. 8.1. Пацієнт має право на:
 76. 8.1.1.відмову від надання медичної допомоги. Відмова пацієнта від надання медичної допомоги оформляється записом в медичних документах, підписується пацієнтом або його законним представником, і лікарем. Якщо пацієнт відмовляється від підписання відмови, про це складається акт;
 77. 8.1.2. вибір осіб, яким може бути повідомлена інформація про стан його здоров'я;
 78. 8.1.3. отримання у доступній формі інформації про стан власного здоров'я, застосовувані методи надання медичної допомоги, а також про кваліфікацію лікаря, інших медичних працівників, які безпосередньо беруть участь в наданні йому медичної допомоги;
 79. 8.1.4. шанобливе і гуманне ставлення з боку працівників охорони здоров'я;
 80. 8.1.5. перебування в закладі охорони здоров'я в умовах, які відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам і дозволяють реалізувати право на безпеку і захист особистої гідності;
 81. 8.1.6. участь у виборі методів надання медичної допомоги з тих, що рекомендовані лікарем;
 82. 8.1.7. вибір лікаря і організації охорони здоров'я;
 83. 8.1.8. отримання медичної допомоги;
 84. 8.1.9. полегшення болю, пов'язаного з захворюванням і (або) медичним втручанням, всіма методами надання медичної допомоги з урахуванням можливостей установи та можливих у пацієнта показань чи протипоказань до певних методів знеболення; 
 85. 8.1.10. інші права, передбачені законом.
 86. 8.2. Пацієнти та відвідувачі зобов'язані:
 87. 8.2.1.дотримуватися режиму роботи ЛІКАРНІ, дотримуватись правил та годин відвідування пацієнтів та встановлених ЛІКАРНЕЮ карантинних обмежень;                                                8.2.2. дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку ЛІКАРНІ і загальноприйнятих правил поведінки в медичних закладах;
 88. 8.2.3. дотримуватися вимог пожежної безпеки;
 89. 8.2.4. дотримуватися санітарно-протиепідемічного режиму;
 90. 8.2.5. повідомити лікарю достовірну інформацію про стан свого здоров'я та своєї дитини, в тому числі про протипоказання до застосування лікарських засобів, раніше перенесені і спадкові захворювання;
 91. 8.2.6. виконувати приписи лікаря, співпрацювати з лікарем на всіх етапах надання медичної допомоги; Лікар не несе відповідальності за здоров’я пацієнта, якщо останній не дотримується його рекомендацій та приписів.
 92. 8.2.7. шанобливо ставитися до працівників ЛІКАРНІ, а так само до інших пацієнтів та відвідувачів;
 93. 8.2.8. у випадку згоди на медичне втручання, ознайомитися і підписати Інформовану добровільну згоду на таке втручання;
 94. 8.2.9. оформляти в установленому порядку відмову від запропонованого лікування, а також у випадках припинення розпочатого лікування за бажанням пацієнта;
 95. 8.2.10. проявляти доброзичливе і ввічливе ставлення до інших пацієнтів;
 96. 8.2.11. у випадках необхідності скасування попереднього запису на прийом, заздалегідь повідомляти ЛІКАРНЮ не пізніше ніж за 2 (дві) години до прийому.
 97. 8.2.12. дбайливо ставитися до майна ЛІКАРНІ;
 98. 8.2.13. при виявленні джерел пожежі, інших джерел небезпеки чи об’єктів, що загрожують суспільній безпеці, пацієнт повинен негайно повідомити про це персоналу ЛІКАРНІ;
 99. 8.2.14. дотримуватися правил заборони куріння в громадських місцях;
 100. 8.2.15. дотримуватися правил заборони розпивання спиртних напоїв і перебування в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння;
 101. 8.2.16. забезпечувати належну поведінку своєї дитини та нести відповідальність за будь-які травми які дитина може отримати в наслідок недбалості батьків чи інших осіб, які привели дитину на прийом до лікаря;
 102. 8.2.17. виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством цими Правилами та договором;
 103. 8.2.18. Пацієнтам та особам, які їх супроводжують забороняється8.
 104. 2.19. заходити в кабінет лікаря у верхньому одязі;
 105. 8.2.20. заходити до кабінетів рентгенологічної діагностики без персонального виклику;
 106. 8.2.21. приходити на прийом в стані алкогольного сп'яніння, або під дією наркотичних або токсичних речовин;
 107. 8.2.22. Не інформуючи лікуючого лікаря, одночасно лікуватися в декількох закладах охорони здоров’я чи лікарів;
 108. 8.2.23. палити, розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні або токсичні засоби на території ЛІКАРНІ;
 109. 8.2.24. здійснювати фото-, відео-, аудіо- фіксацію дій працівників та / або відвідувачів ЛІКАРНІ;
 110. 8.2.25. грубіянити та / або погрожувати працівникам та / або відвідувачам ЛІКАРНІ або в інший спосіб порушувати громадський порядок.
 111. 8.2.26. приносити до ЛІКАРНІ холодну або вогнепальну зброю, вибухонебезпечні предмети та речовини, демонструвати її персоналу або іншим особам.
 112. 8.2.27. виносити за межі будь-яке майно ЛІКАРНІ, у тому числі розхідні матеріали, медикаменти, та інше.
 113. 8.2.28. Займатись у приміщеннях ЛІКАРНІ будь-якими видами торгівлі або обміну.
 114. 8.2.29. Залишати свою дитину без догляду;
 115. 8.2.30. Приводити або приносити до ЛІКАРНІ тварин та птахів.     
 116. 9. ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ТА ВІДВІДУВАЧІВ У ЗОНАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ  
 117. 9.1. У кабінетах де здійснюється діагностичне рентгенологічне дослідження існує ризик підвищеної небезпеки отримати зайву дозу радіації, оскільки дослідження є методом променевої діагностики;
 118. 9.2. УВАГА!!! Категорично забороняється заходити в кабінети рентгенологічної діагностики під час проведення там досліджень. Вхід до цих кабінетів можливий тільки за персональним викликом медичних працівників.
 119. 10.   ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ            
 120. 10.1. Пацієнт, який за законодавством має такі права, отримує медичні  послуги у межах Програми медичних гарантій безкоштовно;
 121. 10.2. Вартість платних медичних та інших послуг визначається на підставі Тарифів та Прейскуранта цін ЛІКАРНІ, чинного на момент надання відповідної послуги;
 122. 10.3. Прейскурант цін затверджується наказом директора ЛІКАРНІ та розміщується на офіційному сайті ЛІКАРНІ за адресою: http://drabiv.crl.org.ua та безпосередньо у місцях провадження діяльності ЛІКАРНІ;
 123. 10.4. Платні послуги підлягають оплаті Пацієнтом або його законним представником в повному обсязі перед початком надання відповідної платної послуги;
 124. 10.5. Якщо план лікування передбачає надання як платних медичних послуг так і безоплатних, то Пацієнт або його законний представник зобов'язані оплатити вартість усіх платних медичних послуг, що включені до плану лікування, повністю до початку надання послуг.
 125. 10.6. Усі розрахунки здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України (гривні);
 126. 10.7. У разі неможливості надати усі узгоджені платні медичні та немедичні послуги, незалежно від причин такої неможливості, Пацієнт або його законний представник зобов'язані сплатити ЛІКАРНІ вартість фактично наданих платних медичних послуг;
 127. 10.8. У разі відмови Пацієнта або його законного представника від платної послуги до моменту початку її надання, ЛІКАРНЯ повертає сплачену вартість такої послуги повністю. Якщо відмова від послуги була зроблена після початку її надання, ЛІКАРНЯ не повертає сплачену вартість такої послуги;
 128. 10.9. У разі неприбуття Пацієнта в день та час, узгоджений з лікуючим лікарем для надання платних медичних послуг без поважних причин та попереднього повідомлення про неможливість прибути, кошти, сплачені за таку послугу, не підлягають поверненню, але відповідна медична послуга за узгодженням сторін може бути перенесена на інший день та час;
 129. 10.10.За вимогою Пацієнта чи його законного представника, ЛІКАРНЯ надає для передання страховій компанії такий пакет документів – акт наданих послуг (виконаних робіт), чек, що підтверджує суму оплати та копію ліцензії (витяг з наказу МОЗ України). У випадку, якщо за правилами страхування потрібно узгоджувати надання послуг та їх вартість зі страховою компанією, Пацієнт чи його законного представник роблять це самостійно;
 130. 10.11. Якщо під час надання медичних послуг використані вироби медичного призначення, які не включені до вартості відповідної послуги, вартість таких виробів медичного призначенні оплачується Пацієнтом (його законним представником) окремо, згідно діючого Прейскуранта цін.
 131.                11. ПРАВИЛА ЗЙОМКИ
 132. 11.1. Підтверджуючи своїм підписом факт ознайомлення з цими правилами та приймаючи на себе обов’язок їх дотримання Пацієнт (його законний представник) свідчить про те, що йому повідомлено, що з метою підвищення рівня суспільної безпеки під час надання медичних та інших послуг та збереження майна ЛІКАРНЯ здійснює відеоспостереження, а саме відкриту фіксацію за допомогою технічних засобів усіх подій які відбуваються у приміщеннях ЛІКАРНІ та на її території.
 133. 11.2. Інформація отримана під час відеоспостереження є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом та доступ до якої є обмеженим.
 134. 11.3. Підтверджуючи своїм підписом факт ознайомлення з цими правилами та приймаючи на себе обов’язок їх дотримання Пацієнт (його законний представник) надає свою згоду на здійснення відеоспостереження.
 135. 11.4. Підтверджуючи своїм підписом факт ознайомлення з цими правилами та приймаючи на себе обов’язок їх дотримання Пацієнт (його законний представник) надає свою згоду на ведення відеопротоколу медичного втручання, у випадках передбачених правилами Виконавця для надання відповідних медичних послуг.
 136. 11.5. Відповідно до ст.307 Цивільного кодексу України, Пацієнт (його законний представник) надають свою безоплатну згоду на його фото- відео- зйомку шляхом підтвердження своїм підписом факту ознайомлення з цими правилами та прийняття на себе обов’язку їх дотримання. Отримані фото-відео-матеріали з зображенням Пацієнта (його законного представника) можуть бути безоплатно використані в разі необхідності для встановлення якості наданих медичних послуг, доведення неналежної поведінки Пацієнта або його законного представника, та в інших випадках, у разі виникнення суперечок між сторонами.
 137. 11.6. З метою додаткового інформування відвідувачів про здійснення відеоспостереження, в приміщенні ЛІКАРНІ розміщаються відповідні інформаційні повідомлення.
 138. 12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 139. 12.1. Всі суперечки, що виникають при виконанні даного договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами;
 140. 12.2. У випадку виявлення будь-яких недоліків у наданих медичних послугах (виконаних роботах), Пацієнт має заявити про це ЛІКАРНІ претензію у письмовому вигляді у строки, що визначені цими Правилами. Усні претензії не розглядаються;
 141. 12.3. Письмова претензія Пацієнта розглядається протягом тридцяти календарних днів;
 142. 12.4. Під час розгляду претензії, ЛІКАРНЯ має право вимагати від пацієнта надання додаткової інформації, у тому числі і медичних документів, вимагати пройти додаткові обстеження лікарем, або інструментальні обстеження, та/або взяти участь у проведені експертизи. На цей час строк розгляду претензії зупиняється;
 143. 12.5. Своїм підписом про ознайомлення з цими правилами та приймаючи обов’язок  їх дотримуватись, Пацієнт надає свою згоду на розголошення інформації, яка становить предмет лікарської таємниці, у обсязі, який є необхідним для вирішення його претензії, у тому числі, розголошення такої інформації іншим лікарям, науковим консультантам, експертам, адвокатам ЛІКАРНІ та/чи лікуючих лікарів ЛІКАРНІ, а також, у випадках публічних звинувачень з боку Пацієнта, Пацієнт надає ЛІКАРНІ, його лікарям та адвокатам дозвіл на публічне спростування таких звинувачень з використанням інформації, яка становить предмет лікарської таємниці Пацієнта;
 144. 12.6. У випадку, коли ЛІКАРНЯ заявила вимогу до Пацієнта, щодо надання додаткової інформації, у тому числі і медичних документів, або пройти додаткові обстеження лікарем, чи інструментальні обстеження, та/або взяти участь у проведені експертизи, строк розгляду претензій зупиняється на строк до виконання Пацієнтом вимог ЛІКАРНІ;
 145. 12.7. У разі коли під час розгляду претензії Пацієнта ЛІКАРНЯ заявила вимогу про проведення експертизи, така експертиза проводиться за рахунок ЛІКАРНІ. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли без вини ЛІКАРНІ або осіб, за дії яких ЛІКАРНЯ відповідає, вимоги Пацієнта не підлягають задоволенню, а Пацієнт стає зобов'язаним відшкодувати ЛІКАРНІ усі витрати на проведення експертизи.
  Пацієнт не має права ухилятись від участі у проведені організованої Виконавцем експертизи, у тому числі, Пацієнт зобов’язаний надавати усі медичні документи, які є в нього, та, на вимогу ЛІКАРНІ чи експерта, пройти огляд та/або діагностичні обстеження.
  Якщо результати експертизи свідчать про безпідставність претензій Пацієнта, або якщо Пацієнт ухилився від участі в експертизі, Пацієнт зобов’язаний відшкодувати ЛІКАРНІ усі витрати, які були понесені на організацію проведення такої експертизи;
 146. 12.8. Якщо Пацієнт ухилиться від надання додаткової інформації, у тому числі і медичних документів, чи від додаткових обстежень лікарем, чи від інструментальних обстежень, або від участі у проведені експертизи, вважається, що його претензія є цілком безпідставною та задоволенню не підлягає;
 147. 12.9. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України;
 148.  13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ПРАВ
 149. 13.1. ЛІКАРНЯ має право відмовити пацієнтові в наданні медичної допомоги, в разі недотримання пацієнтом або особами, які його супроводжують, цих Правил.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора