A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство "Драбівська багатопрофільна лікарня" Драбівської селищної ради
Єдиний номер контакт-центру +380979709977

Відділення паліативної, хоспісної допомоги та реабілітації

Згідно наказу в 2018 року «Про створення відділення паліативної, хоспісної допомоги та реабілітації» в КНП «Драбівська багатопрофільна лікарня» ДСР створено відділення паліативно-хоспісної допомоги та реабілітації на 15 ліжок.

Відділення надає кваліфіковану паліативно-хоспісну допомогу  жителям громади та сусідніх громад..

Відділення  розташоване в капітально відремонтованому окремому корпусі.

 У відділенні функціонує 7 палат: 3 по 3 ліжка в палаті, 2 по 2 ліжка в палаті і 2 палати по одному ліжку.

У відділенні є : душова кімната, пральна машина, гаряча вода є в душовій і в кімнаті роздачі їжі. Майже в кожній кімнаті є туалет (унітаз та раковина для умивання).

Відділення обслуговує мультидисциплінарна бригада лікарів.

 (лікар-невропатолог, лікар-хірург, лікар-терапевт, лікар-реабілітолог).

Лікарі та медсестри відділення постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом безперервного професійного розвитку та беруть участь у конференціях.

Телефон ординаторської: 30-5-63.


Медичний персонал відділення:


Роєнко Людмила Миколаївна
Завідувачка відділенням паліативної, хоспісної допомоги та реабілітації. Закінчила Дніпропетровський медичний інститут в 1975 році.

З 1976 року - лікар невропатолог.

З 1989 року - завідувач неврологічним відділенням.

З 2018 - завідувачка відділенням паліативної, хоспісної допомоги та реабілітації.

 Категорія: вища.


 

 

 

 

 

 

 

 

Яременко Світлана Валеріївна - старша медична сестра. Категорія: вища.
Іванова Жанна Михайлівна -  медична сестра. Категорія: вища.
Крись Тетяна Анатоліївна - медична сестра . Категорія : перша.

Матюшенко Світлана Миколаївна - медична сестра.Вища категорія.

Михлик Віра Тимофіївна - Медична сестра. Вища категорія.

Недвига Марина Василівна - Медична сестра. Категорія : перша.

Сестра - господиня - Швидка Л.Г.

Молодший медичний персонал:

1. Науменко Надія Василівна

2. Черненко Тетяна Яківна

3. Перехрест Ніна Василівна

4. Удовика Людмила Григорівна

 

Лікарі та медсестри відділення постійно підвищують свою кваліфікацію на курсах підвищення кваліфікації та беруть участь у конференціях.

Телефон ординаторської: 30-5-63.
Телефон завідувача: 30-5-63.
Телефон постової сестри: 30-5-63.

Відділення надає кваліфіковану паліативно-хоспісну допомогу хворим жителям району.

Положення про паліативно-хоспісне відділення

Паліативне відділення для надання паліативної допомоги (далі – Відділення) створюється для надання цілодобового кваліфікованого паліативного лікування і догляду, психологічної, соціальної і духовної підтримки Пацієнту і членам його родини.
Відділення розміщуються в спеціально збудованій типовій або пристосованій до його функцій будівлі, що за набором та площею службових, функціональних та допоміжних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки та протипожежним вимогам, стандартам надання паліативної допомоги і забезпечений всіма видами комунальних умов для перебування пацієнта.
Пацієнт, який перебуває на лікуванні у Відділенні, має невід’ємне право на задоволення своїх соціальних, психологічних і духовних потреб, у тому числі шляхом релігійних відправ, у відповідності зі своїми переконаннями, соціальною, культурною та духовною ідентичністю або уподобанням. У випадку, коли релігійна приналежність Пацієнта є невизначеною або непевною, духовна опіка має сприяти його духовній, релігійній або конфесіональній само ідентифікації, якщо остання розглядається або сприймається Пацієнтом. Як проблема або потреба. Проте стан пацієнта та його родини не можуть бути використані з метою прозелітизму, або у якості засобу для останнього.

Основні завдання:
1. Запобігання страждань Пацієнта та забезпечення максимально досяжної якості життя Пацієнта шляхом своєчасної діагностики больового синдрому та симптомів розладів життєдіяльності, їх адекватного контролю і кваліфікованого лікування, медико-психологічної реабілітації.
2. Здійснення оцінки стану та визначення медичних, психологічних, соціальних та духовних потреб Пацієнта.
3. Визначення та проведення необхідного обсягу паліативної допомоги, що грунтується на принципах безперервності та наступності.
4. Своєчасне діагностування та лікування ускладнень або загострень основного та супутніх захворювань, організація надання екстреної допомоги Пацієнту у разі невідкладних станів.
5. Проведення регулярних лікарських оглядів Пацієнта з періодичністю, що визначається їх станом, але не рідше 1 разу на тиждень.
6. Вивчення та впровадження в практику сучасних методів паліативної допомоги або симптоматичного лікування, контролю хронічного болю та догляду за Пацієнтом у термінальній стадії захворювання.
7. Організація, зберігання, перевезення, придбання, використання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до чинних нормативно-правових актів.
8. Організація соціально-психологічної допомоги членам родини Пацієнта на період його хвороби та після втрати.
9. Ведення встановлених форм первинної облікової документації і форм звітності.
10. Здійснення у встановленому порядку заходів з дотримання норм і правил санітарно-протиепідемічного режиму.
11. Організація та проведення, в разі потреби, консультативних оглядів Пацієнта із залученням лікарів-спеціалістів відповідних спеціалізованих закладів.
12. Забезпечення взаємозв’язку та наступності лікування з іншими лікувально-профілактичними закладами.
13. Ведення постійного моніторингу діяльності відділення.
14. Розробка рекомендацій з удосконалення організації паліативної допомоги на території, що обслуговується.
15. Організаційно-методичне забезпечення підготовки, підвищення кваліфікації лікарів, молодших спеціалістів з вищою медичною освітою, соціальних працівників та психологів з питань паліативної допомоги.
16. Надання консультативної допомоги медичним працівникам, які здійснюють первинну паліативну допомогу, з питань надання паліативної допомоги
17. Навчання членів родин (опікунів, осіб, що забезпечують догляд) Пацієнта навичкам догляду за тяжкохворими.

18. Забезпечення взаємодії з установами соціального захисту, іншими закладами і установами, громадськими організаціями та фондами, що пропонують свою допомогу у вирішенні питань медико-соціальної допомоги Пацієнту, залучення релігійних організацій будь-яких віросповідань для догляду за Пацієнтом та відправлення, в разі необхідності, культових обрядів в період перебування Пацієнта в стаціонарі.
19. Підтримка волонтерського руху для здійснення безкоштовного догляду за Пацієнтом.
20. Сприяння проведенню різноманітних громадських заходів та акцій з метою залучення додаткових благодійних коштів, адвокації та поширення найкращого міжнародного та вітчизняного досвіду паліативної і хоспісної допомоги.
21. Забезпечення впровадження діагностичних, профілактичних та реабілітаційно-лікувальних заходів з метою попередження розвитку у персоналу Відділення синдрому професійного (емоційного) вигорання.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора