A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРАБІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ДРАБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
КНП "Драбівська багатопрофільна лікарня" ДСР

Звіт про фінансово-господарську діяльність Драбівської ЦРЛ за 2018 рік

      У 2018 році перед галуззю охорони здоров`я стояли завдання, спрямовані на збереження і зміцнення здоров`я, забезпечення населення доступною і якісною медичною допомогою відповідно до рівня сучасного технологічного розвитку та згідно з реальними потребами.

    1. Реорганізація. У 2018 році Драбівська ЦРЛ надавала спеціалізовану амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу вторинного рівня. Центральна районна лікарня на початку року мала 172 ліжка, в т. ч. 10 ліжок Шрамківського відділення. У 2018 році у зв’язку із низьким завантаженням ліжка та на виконання Програми розвитку вторинної допомоги у Драбівському районі було скорочено 25 ліжок(5 ліжок в терапевтичних, 3 – пологових, 7 – травматологічних, 10 – хірургічних) . Створено та розпочало роботу з 01.05.2018 року відділення невідкладної медичної допомоги з ліжками інтенсивної терапії та палатами для лікування осіб, що перебувають під вартою, а також для пацієнтів з психотичними порушеннями. З 28.12.2018 року створено та розпочало роботу відділення паліативної, хоспісної допомоги та реабілітації . Реорганізовано та об’єднано терапевтичне і неврологічне відділення в терапевтично-неврологічне відділення на 45 ліжок ( 25 терапевтичних та 20 неврологічних ліжок). Створено відділення паліативної, хоспісної допомоги та реабілітації на 15 ліжок . На кінець 2018 року у Драбівській ЦРЛ є 147 ліжок в т.ч. 10 ліжок Шрамківського терапевтичного відділення, що становить 42,7 ліжок на 10 тис. населення. Також функціонує районна поліклініка на 365 відвідувань за зміну, функціонують стоматологічне відділення, відділення променевої діагностики, клініко-діагностична лабораторія.

      2. Фінансування. На 2018 рік було передбачено фінансування всього 41 842 ,0тис. грн.  в т.ч. районний бюджет 18 498,1тис. грн., державна медична субвенція – 23 343,9 тис. грн.

 Питома вага захищених видатків у загальному обсязі фінансування становить на 31.12.2018року:

- заробітна плата з нарахуванням                61,7%

- медикаменти                                                3,6%      

- продукти харчування                                  1,4%      

- оплата енергоносіїв                                     10,0%

Інші видатки                                                   23,3 %     

    2018 рік завершено без заборгованості по заробітній платі працівників лікарні та без заборгованості за спожиті енергоносії.

Витрати січень-грудень  2018 року: всього 39 459,8 тис. грн., в т.ч.:

Заробітна плата                                                    - 23 581,7 тис.грн.                                

Нарахування на оплату праці                             - 5 190,7 тис.грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  - 1 316,9 тис.грн.

Медикаменти та перев`язувальні матеріали      - 1 441,0 тис.грн.

Продукти харчування                                           - 545,9 тис.грн.

Оплата послуг (крім комунальних)                    - 2 013,8 тис.грн.

Оплата теплопостачання                                     - 2 406,7 тис.грн.

Оплата водопостачання та водовідведення       - 80,1тис.грн.

Оплата електроенергії                                          - 877,0 тис.грн.

Оплата природного газу                                       - 320,4 тис.грн.

Виплата пенсій і допомоги                                  - 286,9 тис.грн.

   По рахунку 3210 (Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ) затверджено - 1953,3тис.грн., касові видатки – 1553,1тис. грн.

     Станом на 31.12.2018 року виконання планових показників становить 98,7%.

За січень – грудень 2018 року отримано власних коштів – 538,4тис.грн., в т.ч:

 • медичні огляди – 335,6тис.грн.:
 • зубопротезування – 59,0тис.грн..
 • надходження від оренди – 83,4тис.грн.;
 • благодійні внески -  60,4тис.грн.;

     Районна комплексна Програма збереження здоров’я та кадрового потенціалу медичних працівників була продовжена  на 2018 рік . На виконання даної програми Драбівською ЦРЛ було розроблено систему стимулювання медичних працівників та проводились виплати премій, диференціацій, оздоровчих, але рівень оплати праці медичних працівників залишається на передостанньому місці серед інших галузей народного господарства. Середня заробітна плата працівників галузі в минулому році зросла проти     2017 року в середньому на 33% і склала на 1 штатну посаду 5124,0 грн, у тому числі: лікарів – 6848,0 грн, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – 5522,0 грн. Проте рівень середньої заробітної плати за 2018 рік в цілому на одну штатну посаду складає 59,3% до середнього рівня по економіці області (8628,0 грн).

     3. Виконання Програм :

   На виконання Державної програми  забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну використано 1354,1тис. грн.

  На виконання Державної програми «Доступні ліки» лікарями ЦПМСД виписано 21 174 рецепти, Драбівською ЦРЛ аптекам відшкодовано кошти за 19 368 рецептів на суму – 836,1тис. грн

   На виконання Районної програми по лікуванню нефрологічних захворювань вчасно та в повному обсязі закуплено послуги та проведено розрахунки за гемодіаліз за 3-х хворих у ТОВ «Фрезеніус Медікел Кер Україна». За січень-грудень 2018 року проведено 458 процедур, за які проплачено 1 122,1 тис. грн.

    На виконання Районної програми по стоматології для санації дітей та пільгових категорій населення витрачено 77 тис.  грн.

    4. Медикаменти. Як для лікарів, так і для пацієнтів гострою проблемою залишається рівень медикаментозного забезпечення стаціонарних хворих та пільгове медикаментозне забезпечення окремих категорій населення при амбулаторному лікуванні. Забезпечення пільговими медикаментами амбулаторних пацієнтів покладено на ЦПМСД.

Видатки на медикаменти і вироби медичного призначення з урахуванням субвенцій з державного бюджету за минулий рік склали 1441,0 тис. грн. В структурі поточних бюджетних витрат  на них припадає в цілому 3,7%.

На пільгове зубне протезування в минулому році профінансовано:

- учасники ООС– 7 осіб на суму 23, 2 тис грн. ,

- учасники ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – 13 осіб на суму 14,5 тис. грн

На стаціонарне лікування :

 • 29 чорнобильців використано 14,8 тис. грн
 •  18 осіб учасників АТО використано 8,0 тис. грн

За 2018 рік вартість ліжко/дня  складає 387,4 грн., з медикаментозного забезпечення л/д становить  30,04 грн., л/д з харчування - 15,8 грн.

     5. По поліпшенню матеріально – технічної бази придбано для Драбівської ЦРЛ на суму 737,25 тис. грн. медичне обладнання:

    • гастрофіброскоп на суму 373,0 тис. грн.;
    • дефібрилятор на суму 95,9 тис. грн
    • аудіометр на суму 79,0 тис. грн.;
    • дерматоскоп на суму 45,0 тис. грн.;
    • ЕКГ-апарат на суму 36,0 тис. грн
    • проти пролежневі матраци 10 шт. на суму 36,0 тис. грн.
    • ліжко «Економ» 10 шт. на суму 19,9 тис. грн.;
    • меблі (шафи ­– 4 шт.) на суму 8,98 тис. грн. для паліативно-хоспісного та реабілітаційного відділення;
    • зволожувачі кисню на суму 17,5 тис. грн.;
    • апарат «Алконт» на суму 5,95 тис. грн.;
    • негатоскоп 2 шт. на суму 4,72 тис. грн.;
    • штативи для відділень 25 шт. на суму 12,5 тис. грн.;
    • гігрометри 10 шт., термометри ТС-7м 20 шт. для відділень на суму 2,8 тис. грн.;

Придбано засоби освітлення в разі відсутності електроенергії на суму 8,497 тис. грн., а саме:

 • ліхтарики акумуляторні 15 шт. для всіх стаціонарних відділень;
 • ліхтарі настінні 10 шт.;
    • гасові лампи «Летюча миша» 15 шт.
 1. На виконання Районної програми інформатизації медичних закладів за рахунок місцевого бюджету по капітальним видаткам придбано обладнання та програмне забезпечення на суму 689,7тис.грн.:
 • серверний блок на суму 195,0 тис. грн.;
 • ноутбуки 8 шт. на суму 112,398 тис. грн.;
 • ноутбуки 2 шт. на суму 19,0 тис. грн.;
 • пристрій безперебійного живлення на суму 14,98 тис. грн.;
 • багатопрофільний пристрій «Бразер» 8 шт. на суму 57,649 тис. грн.;
 • багатофункціональний принтер «Епсон» 2 шт. на суму 19,0 тис. грн.;
 • для встановлення та впровадження медичної інформаційної системи (МІС) придбано 18 ліцензійних робочих місць лікаря на суму 280,71 тис.  грн.
 1. Виготовлено проектно- кошторисну документацію та проведено проплати (капітальні видатки) на загальну суму 1332,871 тис. грн. за рахунок капітальних видатків місцевого бюджету, а саме:

            – робочий проект «Капітальний ремонт покрівлі, вимощення та стін терапевтично-педіатричного відділення», яке знаходиться в с. Шрамківка на суму 57,1 тис. грн.;

 • виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу Драбівської ЦРЛ» на суму 41,72 тис. грн.;
 • виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (заміна вікон) головного корпусу Драбівської ЦРЛ» на суму 30,28 тис. грн.;
 • виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт відділення паліативної, хоспісної допомоги та реабілітації (внутрішні та зовнішні роботи) на суму 100,0 тис. грн.;
 1. Будівельні та ремонтні роботи :
 • монтаж протипожежної сигналізації на суму 375,293 тис. грн.;
 • капітальний ремонт автомобіля УАЗ № 20-43РКА на суму 196,721 тис. грн.;
 • капітальний ремонт санвузлів в Драбівській ЦРЛ на суму 87,783 тис. грн.;

       Поточні ремонти Драбівської ЦРЛ проведені за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок благодійної допомоги депутатів обласної ради Буцька С.А. та Плічка Г.І,  підприємців Грицька В.І., Головка А.С., Байди В.В. на суму 740,634 тис. грн., а саме:

 • поточний ремонт поліклініки, приймального відділення, терапевтичного, акушерсько-гінекологічного, дитячого, інфекційного, хірургічного відділень та неврології на суму 203,931 тис. грн.
 • поточний ремонт відділення паліативної, хоспісної допомоги та реабілітації на суму 62,0 тис грн;
 • поточні ремонти автомобілів «Тойота», «УАЗ» (2 шт.), запчастини до автомобілів на суму 87,596 тис. грн.;
 • ремонт медичної апаратури, метрологічна повірка медичної апаратури, поточний ремонт комп’ютерної техніки, ремонт стерилізаторів на суму 93,914 тис. грн.;
 • ремонт рентген комплексу РДУ-ВСМ на суму 8,7 тис. грн.;
 • ремонт ліфта (поточний) на суму 49,8252 тис. грн.;
 • послуги технічного обстеження та випробування в електроустановках на суму 15,958 тис. грн.;
 1. Реформування : Сесією Драбівської районної ради 23.11.2018 року прийнято рішення про реорганізацію Драбівської ЦРЛ (бюджетної установи) шляхом перетворення у КНП ДРР «Драбівська центральна районна лікарня» з 01.04.2019 року.
gromada.online

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень