Комунальне Некомерційне Підприємство Драбівської Районної Ради "Драбівська Центральна Районна Лікарня"
КНП ДРР "Драбівська ЦРЛ"

Акушерсько-гінекологічне відділення

Акушерсько-гінекологічне відділення КНП ДРР «Драбівська ЦРЛ»

смт. Драбів, вул. Садова,1

 

         Відділення розраховане на 17 ліжок (12 ліжок гінекологічних, 5 – пологових). Забезпечує надання спеціалізованої планової та ургентної акушерсько-гінекологічної служби населенню району цілодобово. У відділенні створені всі умови для комфортного перебування  вагітних, породіль та хворих гінекологічного профілю.

         Медичний персонал відділення:

 

Павлюк Григорій Миколайович – лікар акушер-гінеколог, завідувач   акушерсько-гінекологічного відділення. Має вищу категорію. Закінчив Полтавську українську медичну стоматологічну  академію в 1982 році.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тесленко Віта Володимирівна – лікар акушер-гінеколог, закінчила Полтавську українську медичну академію в 2007 році.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несват Тетяна Миколаївна – старша акушерка акушерсько-гінекологічного відділення, закінчила Черкаський медичний коледж в 1993 році.

         Лікарі акушерсько-гінекологічного відділення  постійно підвищують свою кваліфікацію на курсах підвищення кваліфікації лікарів та постійно  приймають участь в конференціях.

         Телефон ординаторської – 30640, телефон завідувача – 30640, телефон постової сестри – 30640. Відділення має 1 пост акушерок та 1 пост медсестер палати новонароджених та 1 гінекологічний пост.

        

 

Відділення надає кваліфіковану стаціонарну допомогу вагітним, породіллям та хворим гінекологічного профілю  жителям району.

         У гінекологічному відділенні лікуються:

 • порушення оваріально-менструального циклу;
 • запальні процеси жіночих статевих органів;
 • лікування доброякісних новоутворень;
 • оперативні лікування ( фіброміом, позаматкової вагітності);
 • загрози викиднів;
 • не виношування вагітності;
 • кесарів розтин;
 • аномалії вагітних;
 • загрози передчасних пологів;
 • переношена вагітність;
 • дистрес плоду;
 • преклампсія вагітних;
 • проводиться ведення нормальних пологів;
 • ушивання розривів шийки матки піхви.

У жіночій консультації постійно проводяться  заняття по  плануванню сім’ї, а також діє програма відповідального батьківства.

Положення про акушерсько-гінекологічне відділення

КНП ДРР «Драбівської ЦРЛ» Черкаської  області

 

 1. Акушерсько-гінекологічне відділення є лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує госпіталізацію, консультативно-діагностичну та лікувально-профілактичну допомогу вагітним, породіллям та гінекологічним хворим.
 2. Акушерсько-гінекологічне відділення є підрозділом КНП ДРР  «Драбівської ЦРЛ», має у своєму розпорядженні певну територію, обладнання та інше майно.
 3. Керівництво відділення здійснює завідувач відділенням, що одночасно є районним спеціалістом, підпорядкованим безпосередньо головному лікарю та заступнику по лікувально-профілактичній роботі.
 4. Планування діяльності, фінансування, укомплектування штатами, оснащення відділення медичною апаратурою, інструментарієм, господарським інвентарем та обладнанням проводиться відповідно до діючих нормативів у встановленому порядку.
 5. Персонал відділення користується діючим чинним  законодавством, цим положенням, наказами, інструкціями, іншими нормативними актами органів охорони здоров’я, посадовими  інструкціями.
 6. Штатний розклад відділення складається відповідно до наказу МОЗ України  від 23.02.2000 р. № 33.

Основними завданнями відділення є:

 

 1. Надання кваліфікованої стаціонарної та лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим та гінекологічним хворим згідно з «Нормативами надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та  неонатологічної допомоги».
 2. Забезпечення пацієнтів невідкладною та неонатологічною допомогою.
 3. Забезпечення пацієнтів кваліфікованою анестезіологічною та реанімаційною допомогою.
 4. Впровадження в практику сучасних засобів профілактики, діагностики та лікування ускладнень вагітності, ведення пологів та  післяпологового періоду, порушень адаптації та захворювань новонароджених, захворювань гінекологічного профілю.
 5. Своєчасне скерування пацієнтів на вищий рівень надання медичної допомоги згідно з  визначеними рівнями  надання населенню стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги.
 6. Здійснення заходів щодо профілактики виникнення внутрішньо лікарняних інфекцій.
 7. Організація та забезпечення спеціалізованої консультативної допомоги пацієнтам відділення.
 8. Проведення заходів щодо профілактики  вертикальної трансляції від матері до дитини.
 9. Організація спільного перебування матері та новонародженого відповідно до вимог чинних галузевих нормативних документів.
 10. Вивчення та впровадження сучасних методик ведення пологів та післяпологового періоду,  діагностики та лікування ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду, досвіду роботи кращих лікувально-профілактичних закладів щодо сучасних технологій надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги.
 11. Аналіз показників діяльності відділення, якості надання населенню акушерської, гінекологічної допомоги, розробка заходів щодо їх поліпшення.
 12. Ведення  відповідних форм обліково-звітної та статистичної документації, надання у встановлені терміни інформації  щодо діяльності відділення.
 13. Забезпечення підвищення кваліфікації медичного персоналу відділення.
 14. Забезпечення взаємозв’язку та наступності у роботі зі станцією швидкої медичної допомоги, жіночою консультацією, амбулаторно-поліклінічним закладом,  спеціалізованими закладами охорони здоров’я.
 15. Організація зберігання, використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів відповідно до вимог чинних нормативних документів.
 16. Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я, профілактики ускладнень вагітності та пологів, профілактики ВІЛ,СНІДу, планування сім’ї, первинної профілактики вроджених вад розвитку, профілактики онкозахворювань та інше.
 17. Забезпечення прав пацієнта згідно з чинним законодавством.

Акушерсько-гінекологічне відділення користується загально-лікарняними:

 • дезінфекційною камерою;
 • централізованою  стерилізаційною;
 • харчоблоком;
 • пральнею.

Госпіталізація хворих в акушерсько-гінекологічне відділення здійснюється за направленням амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарів різного  профілю, швидкої та невідкладної допомоги і при зверненні хворих до приймального відділення.

Акушерсько-гінекологічне відділення має розклад про порядок роботи, структуру управління та посадові інструкції персоналу.